Organisasi SCICO 2011

T-Shirt SCiCO Limited Edition

Untuk menempah baju SCiCO, bolehlah mengisi borang tempahan di menu 'borang' diatas >> Tempahan Baju SCiCO

Annual General Meeting kali ke-4

Annual General Meeting kali ke 4 ini telah diadakan di AUD 300. Lebih kurang 300 pelajar sains komputer telah menghadari AGM kali ke 4 ini.

Hari Bersama SCiCO

Hari Bersama scico diadakan untuk mengeratkan silaturahim diantara pelajar-pelajar sains komputer

Kursus Multimedia

Kursus Multimedia yang mendapat sambutan hangat ini telah berjaya diadakan khusus untuk pelajar sains komputer bagi mempelajari software adobe photoshop

Kelas Tambahan Programming dan Calculus

Kelas tambahan Programming dan Calculus diadakan khusus bagi membantu mahasiswa diploma sains komputer yang mempunyai masalah dan kemusykilan dalam subjek berkenaan. Pelajar-pelajar yang mendapat anguerah dekan secara sukarela membantu pelajar-pelajar yang hadir

Ahad, 15 Mei 2011

Usahawan yang sebenar tidak takut menghadapi kegagalan. Bukan sahaja mereka tidak takut menghadapi kegagalan malahan mereka melihat setiap kegagalan dalam usahanya itu adalah pengalaman yang perlu dipelajari dan menjadikannya sebagai langkah untuk menghampiri kejayaan.

Perkara pertama yang perlu kita fahami ialah apakah maksud perkataan “gagal”? Apakah yang dimaksudkan dengan “gagal” atau “berjaya”? Adakah berjaya itu bermaksud anda mampu membayar semua perbelanjaan sara hidup atau berjaya itu bermaksud anda mempunyai jalan keluar dari masalah? Begitu juga “gagal”. Apa yang dimaksudkan dengan “gagal”? Jika dalam tempoh setahun anda begitu sukar mendapatkan sebarang projek perniagaan dan dalam tempoh itu perniagaan anda membayar semua perbelanjaan sara hidup tanpa anda mampu mendapat gaji dari perniagaan tersebut, adakah itu bermaksud anda gagal? Dan, bagaimana pula jika begitu keadaan perniagaan anda dan anda membuat keputusan menjual perniagaan tersebut dengan keuntungan yang sangat sedikit, adakah itu membawa maksud kegagalan? Atau, gagal itu bermaksud anda terpaksa menutup perniagaan anda dan dalam masa yang sama anda juga tidak berjaya menjual perniagaan tersebut kepada orang lain? Sebenarnya tiada jawapan yang mudah untuk menerangkan mengenai gagal dan berjaya dalam perniagaan, kerana gagal dan berjaya dalam perniagaan sangat abstrak. Kegagalan dalam sesuatu perniagaan kadangkala merupakan kejayaan dari sudut yang lain. Kegagalan demi kegagalan pada masa lalu itu jugalah yang akan menjadi benteng atau tembok kepada kejayaan dimasa hadapan.

Sangat jarang berlaku seorang usahawan terus berjaya dalam percubaannya kali yang pertama. Pada kebiasaannya, mereka akan menghadapi beberapa kegagalan sebelum mereka menemui kejayaan.

Bagi kebanyakan usahawan, gagal adalah sekolah yang tidak pernah habis. Mereka tidak boleh hanya terikat kepada sesuatu peraturan, cara atau sistem. Mereka perlu keluar dari kebiasaan, memecah masuk ke dalam sistem berkaitan selok-belok perniagaan dan mempelajari apa yang mereka perlu tahu untuk meneruskan usaha dengan pelbagai cara bagi mencapai kejayaan.

Selalunya keusahawanan di kaitkan dengan pemilik perniagaan atau golongan manusia yang berniaga untuk menampung keperluan hidup mereka.  Itu hanyalah maksud yang anda boleh peroleh dari buku – buku dan kamus – kamus. Sekarang, mari kita hayati maksud usahawan dalam skop yang lebih besar iaitu dari pandangan seorang usahawan sendiri.

1.    Usahawan adalah seseorang yang pandai merebut peluang perniagaan walaupun mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menjayakannya.
Pernahkah anda mencuba untuk memulakan perniagaan tetapi akhirnya niat itu anda batalkan kerana tidak cukup modal atau ilmu ? Jika pernah, anda tidak mempunyai semangat usahawan yang tinggi. Usahawan akan merebut peluang  dahulu , walaupun mereka tidak mempunyai kemampuan dari segi pekerja atau wang, mereka yakin bahawa mereka boleh menjayakannya. Ini adalah semangat usahawan sebenar.

2.    Seorang usahawan sentiasa mengambil risiko yang boleh mereka tanggung.
Seorang usahawan tidak kisah jika mereka gagal tetapi mereka hanya ambil risiko yang boleh mereka tanggung. Ada di kalangan usahawan melakukan perkara yang lebih tinggi dari kemampuan mereka sendiri dan banyak dari mereka gagal tersungkur di sebabkan ketidakmampuan mereka menanggung risiko yang mereka wujudkan.

3.    Usahawan adalah seseorang yang terus terjun ke alam perniagaan tanpa mempunyai kemahiran atau modal dan akhirnya gagal.
Seorang usahawan mempunyai hati kering dan sentiasa positif di dalam hidupnya. Mereka selalunya gagal dalam beberapa kali percubaan pertama. Untuk belajar menjadi usahawan yang berjaya bukanlah melalui buku tetapi melalui pengalaman.

4.    Usahawan adalah seseorang yang membuka satu perniagan, kemudian perniagaan yang lain dan perniagaan yang lain.

Usahawan tidak terhad pada satu perniagaan sahaja, mereka akan sentiasa melihat peluang yang ada dan akan sentiasa menyambar peluang perniagaan yang mereka nampak.
Di sini, anda nilai sendiri adakah anda seorang usahawan. Seorang usahawan sentiasa memperbaiki dirinya sendiri walaupun seorang pengemis yang mengajar dia erti hidup.

Sukan di Malaysia

       Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kelapan (RMKe-8), program pembangunan sukan dilaksana oleh Kerajaan Persekutuan dan kerajaan negeri serta sektor swasta dan pertubuhan sukan kebangsaan bagi menggalakkan gaya hidup sihat di samping membina sahsiah, semangat berpasukan dan muhibbah di kalangan rakyat Malaysia. Pelbagai usaha diambil bagi menarik lebih ramai penyertaan dalam aktiviti sukan dan rekreasi.

         Mengambil kira kepentingan dan sumbangan sukan ke arah meningkatkan perpaduan negara dan menyemai semangat patriotik dan perpaduan serta membina masyarakat yang berdisiplin dan berdaya saing, usaha menggalakkan sukan massa dan sukan berprestasi tinggi akan terus dijalankan dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9). Penekanan akan diberi dalam mewujudkan budaya bersukan di kalangan rakyat Malaysia bagi menggalakkan gaya hidup sihat serta mencapai kecemerlangan dan pengiktirafan dalam bidang sukan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
         Dalam tempoh RMKe-8, pelbagai langkah dilaksanakan bagi menyediakan satu persekitaran yang membolehkan pembangunan sukan dalam negara termasuk latihan kepada atlit, jurulatih dan pegawai sukan, pembangunan kemudahan serta penganjuran pertandingan pada peringkat nasional dan antarabangsa. Usaha ini memberi dorongan kepada pembangunan sukan dan menyumbang ke arah pertumbuhan industri pelancongan. Bagi mencapai kecemerlangan dalam pertandingan di peringkat nasional dan antarabangsa, penekanan diberi kepada pembangunan program sukan berprestasi tinggi manakala program Sukan Untuk Semua terus dipromosi bagi menggalakkan penyertaan masyarakat dalam sukan dan rekreasi

         Dalam tempoh Rancangan, sejumlah 564 persatuan sukan didaftarkan selaras dengan Akta Pembangunan Sukan, 1997. Akta ini membolehkan Pesuruhjaya Sukan memastikan persatuan sukan diurus dan ditadbir dengan lebih bersistem, cekap dan profesional. Sejumlah 29 persatuan dibatalkan pendaftaran atas pelbagai sebab mengikut peruntukan di bawah Akta tersebut. Bagi meningkatkan lagi profesionalisme di kalangan pemegang jawatan persatuan sukan, pelbagai kursus dikendalikan oleh Pejabat Pesuruhjaya Sukan dan seramai 2,491 pegawai dilatih dalam tempoh Rancangan.Program Sukan Berprestasi Tinggi

           Dalam tempoh Rancangan, Kerajaan menaik taraf dan mengubahsuai serta membina kemudahan sukan di peringkat kebangsaan dan negeri. Langkah tersebut termasuk menaik taraf stadium dan kompleks sukan seperti Stadium Tuanku Abdul Rahman, Seremban dan Kompleks Sukan Paroi di Negeri Sembilan serta pembinaan kemudahan baru termasuk Kompleks Sukan Negeri Melaka dan Kompleks Sukan Tawau, Sabah.
 
           Bagi membolehkan penyertaan dalam pertandingan di peringkat antarabangsa, pelbagai program yang bertujuan membentuk satu kumpulan bakat muda berpotensi menjadi juara dilaksanakan oleh Majlis Sukan Negara (MSN). Sehubungan ini, Program Persediaan Atlit Sukan Komanwel, Program Persediaan Atlit Sukan Asia Tenggara (SEA) dan Program Pembangunan Belia dan Bakat terus dilaksana dalam tempoh Rancangan bagi menyediakan atlit muda dengan latihan yang bersistem. Program latihan jangka panjang tersebut meningkatkan prestasi atlit kebangsaan dengan Malaysia menjadi juara buat pertama kali dalam Sukan SEA XXI pada tahun 2001 dan atlit Malaysia layak menyertai dalam 11 acara sukan dalam Sukan Olimpik di Athens pada tahun 2004 berbanding dengan sembilan acara sukan dalam Sukan Olimpik di Sydney pada tahun 2000.

           Atlit Malaysia juga cemerlang dalam kejohanan individu untuk mencapai taraf dunia dalam acara sukan seperti badminton, boling tenpin, skuasy, acara terjun, bina badan, wushu serta sukan tradisional seperti pencak silat. Atlit Malaysia menyertai,antara lain, Kejohanan Pencak Silat Dunia pada tahun 2003, Kejohanan Badminton Dunia, Kejohanan FIQ Dunia untuk boling tenpin, Kejohanan Terbuka Britain dan Kejohanan Dunia untuk skuasy pada tahun 2005.

           Latihan kepada atlit, jurulatih dan pegawai sukan untuk pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa terus dilaksana oleh persatuan sukan berkaitan dan MSN. Badan tersebut menyediakan latihan yang perlu kepada atlit untuk menyertai pertandingan antarabangsa seperti Sukan Asia, Sukan Komanwel, Sukan SEA dan Sukan Olimpik. Dalam tempoh Rancangan, Malaysia berjaya menjadi tuan rumah acara sukan kompetitif termasuk Sukan SEA XXI dan Kejohanan Hoki Piala Dunia pada tahun 2001, Kejohananan Boling Tenpin Dunia XV pada tahun 2003, Kejohanan Menembak Piala ASEAN pada tahun 2004 dan Regatta Antarabangsa Raja Muda VI serta Piala Monsoon pada tahun 2005. Di samping itu, dengan menjadi tuan rumah acara sukan antarabangsa lain seperti Bot Berkuasa Tinggi, Le Tour de Langkawi dan Formula One Grand Prix dapat membantu pertumbuhan industri sukan serta menyumbang kepada pembangunan industri pelancongan.

          Bagi mewujudkan asas untuk penyertaan dalam sukan berprestasi tinggi, satu pendekatan yang lebih bersistem bagi mengenalpasti dan menyedia atlit di peringkat awal di sekolah rendah dan menengah diguna pakai. Bagi tujuan ini, olahraga dan gimnastik dimasukkan dalam kurikulum pendidikan jasmani di sekolah, manakala bilangan guru pendidikan jasmani ditambah terutamanya di sekolah rendah. Satu progam mengenal pasti bakat telah dilaksanakan bagi mencari atlit muda yang berpotensi tinggi untuk dilatih di pusat latihan seluruh negara. Dalam tempoh Rancangan, seramai 2,370 atlit dilatih di 115 pusat latihan sukan oleh 208 jurulatih terlatih. Program latihan khusus juga dilaksana di institusi pendidikan tinggi bagi membolehkan atlit berpotensi meneruskan latihan sambil melanjutkan pengajian mereka.
 
         Dengan adanya kemudahan sukan bertaraf dunia, usaha diambil bagi menjadikan Malaysia sebagai destinasi sukan antarabangsa serta tempat untuk melatih jurulatih dan atlit menerusi kerjasama dengan pertubuhan dan persatuan sukan antarabangsa. Atlit daripada negara beriklim sederhana digalak untuk menggunakan kemudahan yang ada dalam negara bagi tujuan latihan dalam keadaan iklim tropika. Dalam tempoh Rancangan, sejumlah 34 pasukan antarabangsa dalam pelbagai sukan seperti hoki, skuasy, memanah, bola sepak, renang dan olahraga mendapat manfaat daripada usaha tersebut.

         Bagi mengiktiraf sumbangan olahragawan dan olahragawati dan seterusnya menggalakkan penyertaan belia dalam sukan, Kerajaan memperkenal pelbagai insentif dan skim kebajikan. Sebagai menghargai sumbangan mereka dalam pertandingan di peringkat antarabangsa, Skim Hadiah Kemenangan Sukan, Skim Hadiah Kemenangan Atlit Remaja, Skim Galakan Jurulatih Kebangsaan dan Skim Kecemerlangan Pengurusan Pasukan diteruskan dalam tempoh Rancangan. Sejumlah 250 atlit menerima insentif tersebut yang berjumlah RM6.1 juta..

Pemilihan pakaian yang sesuai ke majlis

Ada beberapa jenis kod pakaian yang paling kerap digunakan  iaitu:
1.      kasual
2.      semi-formal
3.      formal

KASUAL

Pakaian kasual ialah pakaian yang selesa dan yang dipakai setiap hari untuk bersantai. Pakaian kasual merupakan pakaian yang akan anda pakai untuk keluar membeli-belah, melawat kawan dan bersiar-siar. Pakaian kasual lazimnya berpenampilan kemas dan selesa. Adalah satu perkara yang pelik bagi anda untuk tampil kasual semasa di dalam pejabat, kecuali jika majikan membenarkannya. Lazimnya, majikan akan mengumumkan ‘dress down’ sekiranya ada aktiviti seperti bergotong-royong, berpindah pejabat dan sebagainya.

Pakaian kasual terdiri daripada:
1.      jeans – tidak kira seluar atau skirt
2.      t-shirt – mesti mempunyai gambar dan tulisan yang sopan
3.      seluar pendek
4.      seluar capri
5.      kasut sukan
6.      selipar

Jenis kain yang sesuai ialah:
1.      denim
2.      kain kapas
3.      khaki

Kesemua pakaian yang diperbuat daripada jenis kain di atas boleh dibasuh dengan mesin basuh.
Pakaian semi-formal telah menjadi satu pakaian rasmi untuk ke pejabat semenjak berpuluh-puluh tahun dahulu. Sebelum tahun 90-an, pakaian selain formal tidak diterima sebagai pakaian rasmi ke pejabat. Namun, sejak kebelakangan ini, majikan telah menyedari bahawa pakaian memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan produktiviti sesebuah syarikat. Pekerja akan berasa lebih selesa bekerja apabila memakai pakaian yang lebih kasual. Hal ini membuatkan pekerja lebih bersemangat untuk bekerja.
Hari ini, kita dapat melihat bahawa doktor dan guru berpakaian lebih kasual semasa bekerja. Walaupun ada segelintir majikan yang membenarkan pakaian kasual di pejabat, ada juga yang masih menitikberatkan penampilan semasa kerja sebagai memelihara imej syarikat. Pakaian yang formal melambangkan syarikat yang lebih profesional.
Aktiviti seharian di pejabat mungkin menuntut anda untuk berjumpa dengan rakan perniagaan yang lain atau pelanggan. Sudah tentu anda tidak mahu dipandang rendah atau selekeh, bukan? Sebab itulah walaupun majikan membenarkan pakaian kasual ke pejabat, masih ada batas-batas yang perlu anda patuhi.

Pakaian semi-formal terdiri daripada:

Wanita
1.      seluar panjang
2.      skirt
3.      baju kurung/kebaya atau pakaian tradisional yang lain
4.      blaus
5.      blazer/jaket
6.      gaun kasual

Lelaki
1.      seluar panjang
2.      kemeja lengan panjang
3.      t-shirt berkolar
4.      kemeja lengan pendek
5.      jaket/blazer
6.      tali leher

Jenis kain yang sesuai ialah
1.      khaki
2.      rayon
3.      polyester
4.      batik
Formal

Pakaian formal jarang lagi dapat dilihat dalam aktiviti kita seharian dan hanya digunakan untuk individu yang berpangkat tinggi atau individu yang ingin menghadiri mesyuarat penting.
Pakaian formal juga dipakai ketika menghadiri temu duga ataupun ketika hendak berjumpa dengan golongan berpangkat tinggi seperti Sultan, Yang Dipertuan Agong atau Gabenor.
Pakaian formal terdiri daripada:

Wanita
1.      jaket dengan skirt atau seluar
2.      seluar panjang dengan blaus yang sesuai
3.      kurung atau kebaya
4.      kasut yang bertumit tinggi dan diperbuat daripada kulit (tidak terlalu menarik perhatian)

Bagi wanita yang memilih untuk memakai skirt, beliau hendaklah memakai pantyhose atau stoking nipis untuk menutup kulit. Baju kurung sesuai untuk semua jenis keadaan, tetapi jika anda bertudung, pastikan warna tudung dan baju adalah sedondon. Elakkan pakaian yang beropol-ropol atau berfesyen pelik.

Lelaki
1.      baju sut/blazer yang sesuai
2.      kemeja lengan panjang yang dibutang penuh dan bertali leher
3.      vest
4.      tali pinggang atau suspender
5.      stoking yang berwarna sama dengan sut yang dipakai
6.      kemeja batik/baju melayu dan samping
7.      kasut kulit

Pemilihan warna adalah penting agar tidak terlalu menonjol. Jangan pilih pakaian yang pelik sehingga menarik perhatian orang lain memandang anda.Warna yang sesuai ialah warna korporat, iaitu hitam dan putih, biru tua, coklat tua atau coklat muda, krim atau kelabu. Elakkan warna terang seperti merah terang, ungu, hijau atau kuning terang. Walau bagaimanapun, warna sebegini dibenarkan jika pakaian yang dipakai ialah baju kurung atau kemeja bercorak batik.
Perkara yang perlu dilaku atau dielakkan semasa berpakaian adalah:

1.      Jangan pakai terlalu banyak barang kemas sehingga anda nampak ‘semak’.
2.      Jangan memakai aksesori pelik seperti jam pada cincin, gelang yang terlalu besar dan bermotif binatang yang pelik-pelik.
3.      Pastikan rambut dan kuku adalah bersih dan kemas.
4.      Jangan berpakaian yang mendedahkan atau menggoda.
5.      Pakai sedikit alat solek tetapi sekiranya anda seorang lelaki, jangan sekali-kali memakai alat solek seperti wanita.

Tips-tips dari Dr. Fadzilah Kamsah

MENGULANG KAJI

1.      cari tempat yang tenang dan serasi dengan jiwa kita
2.      siapkan semua ‘bekalan’ dengan sempurna
3.      duduk tegak dikerusi yang selesa
4.      baca doa penerang hati
5.      baca buku atau nota mengikut teknik membaca yang betul
6.      fikir dan ingat kembali isi utama
7.      catat/lakar
8.      semak semula ketepatan maklumat
9.      ulang sebut atau ceritakan pada orang lain
10.  buat rumusan
11.  jawab soalan
12.  tampal maklumat yang rumit di dinding
13.  baca doa tanda kesyukuran selepas belajar
KEMAHIRAN MENGINGAT:
1.      tampal nota-nota penting di dinding
2.      tukar perkataan, ayat atau definisi dalam bentuk gambar atau rajah
3.      gunakan kaedah akronim
4.      reka cerita atau ayat mengenai konsep yang perlu diingat
5.      pecahkan maklumat kepada kumpulan kecil
PETUA-PETUA AGAR TIDAK LUPA:
1.      jangan makan kepala ikan
2.      jangan makan organ dalaman
3.      jangan minum semasa makan
4.      jangan minum atau makan makanan yang tercemar oleh semut
5.      jangan melihat buih
6.      jangan membaca nama pada batu nisan
7.      banyakkan makan makanan yang mengandungi soya seperti tempe, tauhu dan lain-lain
8.      banyakkan makan kismis, kurma dan madu
9.      banyakkan makan kekacang
10.  pakai minyak wangi ketika belajar atau menghadapi peperiksaan
11.  jangan makan sehingga terlalu kenyang
12.  jangan kencing berdiri

CIRI-CIRI PELAJAR CEMERLANG:
1.      taat kepada Allah
2.      mendirikan sembahyang
3.      menghormati kedua ibu bapa dan sentiasa mendoakan mereka
4.      hormati & sayangi guru
5.      bersungguh-sungguh dalam melakukan kerja untuk mencapai kecemerlangan.
6.      suka pada setiap mata pelajaran yang dipelajari
7.      membantu rakan yang memerlukan
8.      berdoa dan bersyukur kepada Allah
9.      sentiasa bertawakal
10.  mahir dalam setiap mata pelajaran

Kita juga perlu ingat pelajar yang cemerlang, adalah juga cemerlang pada akhlak dan tingkah lakunya dan seimbang dalam kehidupannya. Kecemerlangan pelajar bukan semata-mata dilihat pada nilai akademiknya sahaja. Semoga bermanfaat. :)
Dan saya ada dua  kata kata hikmah dari Dr. Shukri Abdullah yang dapat saya kongsikan di sini.kata kata hikmahnya iala
“Saya tidak kalah apabila saya berada di bawah. Saya hanya kalah sekiranya saya tidak bangun semula dari bawah."
“rajin itu adalah punca segala kejayaan dan malas pula punca segala kegagalan” 

Renungan...

* Mimpi tidak akan menjadi kenyataan jika kita asyik tidur.
* Orang yang bijak mempelajari banyak perkara daripada musuhnya sendiri.
* Terdapat banyak kemungkinan untuk gagal kerana kejayaan hanya boleh dicapai dengan satu perkara iaitu USAHA.
* Ketika ditimpa bencana, kita akan mengenali yang mana satu lawan & yang mana satu kawan.
* Pemimpin yang baik akan memikul kesalahan & tidak mengejar nama.
* Rumah tanpa buku umpama bilik tanpa tingkap.
* Kebocoran yang kecil masih boleh menenggelamkan sebuah kapal yang besar.
* Tiada hadiah yang lebih berharga daripada nasihat yang baik.
* Nyanyian ibu untuk menidurkan anaknya ketika kecil adalah suara yang paling merdu di dunia.
* Tanpa permulaan, anda tidak akan sampai ke mana-mana.
* Berdoa dan meminta bukannya perkara yang sama.
* Kegagalan adalah permulaan kepada kejayaan.
* Fikiran membawa kepada pekerjaan. Pekerjaan membawa kepada kejayaan. Kejayaan membawa kepada impian. 

Gejala Komputer Terkena Serangan Virus

Terkadang tanpa disadari virus telah menginfeksi komputer Anda, walaupun sebenarnya banyak tanda-tanda bahwa komputer Anda terinfeksi virus. Berikut tanda-tanda komputer yang terinfeksi virus.

1. Waktu booting Windows bertambah lama.
Pada saat Windows melakukan proses booting, secara normal Windows akan mengeksekusi program-program yang telah terdaftar sebagai program startup. Namun ketika virus telah menginfeksi fasilitas startup dari Windows, secara otomatis Windows akan mengeksekusi virus pada proses booting.

2. Memori komputer akan penuh yang mengakibatkan Windows bekerja lebih lambat.
Apabila Windows telah terinfeksi oleh virus, maka virus akan menghabiskan memori (RAM) maupun kapasitas hard disk pada komputer Anda. Akibatnya, Windows akan kekurangan memori untuk melakukan proses secara normal.

3. Komputer sering mengalami hang.
Virus yang telah aktif akan mengganggu semua proses Windows dan biasanya membuat proses-proses baru yang berjumlah sangat banyak, sehingga membuat Windows mengalami crash dan kemudian akan mengalami hang.

4. Koneksi Internet melambat.
Beberapa jenis virus hanya dapat bekerja dalam keadaan komputer tersambung pada internet. Apabila komputer telah terhubung dengan internet, secara otomatis virus-virus tersebut mulai mengirimkan data-data yang telah didapatkannya pada komputer yang telah terinfeksi. Data-data tersebut kemudian dikirimkan melalui jaringan Internet, dan membuat traffic data internet menjadi penuh.

5. Menu folder option menghilang.
Pada umumnya virus termasuk file yang tersembunyi (hidden files), sehingga memudahkan virus untuk terus menginfeksi dan berkembang biak tanpa diketahui oleh pengguna komputer. Salah satu cara untuk dapat menampilkan file-file tersembunyi adalah dengan cara melakukan seting pada folder option. Dengan cara menon-aktifkan fasilitas folder option, virus tidak dapat terdeteksi oleh pengguna komputer.

6. Task Manager tidak dapat ditampilkan.
Task manager merupakan salah satu fasilitas Windows yang berguna untuk menampilkan semua proses yang sedang berjalan pada Windows. Dengan cara men-disable task manager, virus tidak dapat di-non-aktifkan.

7. Registry Editor (Regedit) tidak dapat ditampilkan.
Registry merupakan catatan tertulis dari setiap proses-proses yang dilakukan oleh Windows. Termasuk di dalamnya terdapat alamat-alamat file induk virus dan pemicunya. Dengan cara men-disable registry editor, virus tidak dapat dilacak keberadaannya.

8. Hidden file tidak dapat ditampilkan.
Walaupun fasilitas folder option telah dapat diaktifkan, bukan suatu jaminan bahwa hidden file dapat ditampilkan. Pada umumnya virus menuliskan registry yang bertujuan untuk menghilangkan pilihan “show hidden file”.
9. Hard disk menjadi penuh dengan sendirinya.
Bila suatu virus telah berhasil menginfeksi suatu komputer, secara otomatis virus akan berkembang biak dengan jumlah yang sangat banyak. Hasil perkembang biakan dari virus tersebut akan mengurangi kapasitas hard disk dengan cepat.

10. Muncul file-file yang mempunyai nama yang sama dengan nama folder.
Merupakan salah satu jenis virus yang menyerang Windows, memiliki kemampuan untuk menggandakan dirinya pada setiap folder yang ada. File virus yang baru memiliki nama file yang sama dengan nama foldernya.

11. Muncul file shortcut pada setiap folder.
Munculnya beberapa link aplikasi pada setiap folder yang merupakan suatu hasil karya dari virus. Link-link ini akan selalu muncui kembali walaupun telah berkali-kali dihapus.